Kancelaria Radcy Prawnego ABM

Usługi kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego ABM

Radca prawny Piła - Usługi kancelarii

Porady prawne Piła

SPRAWY O ROZWÓD I SEPRACJĘ.

Kancelaria oferuje pełne wsparcie w procesie o rozwód lub o separację, w tym, w zakresie ustalenia winy za rozpad pożycia małżeńskiego, rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, określenia obowiązku alimentacyjnego, określenia kontaktów z dzieckiem, a także innych kwestii jeśli są zawiązane ze sprawą. Prowadzenie sprawy to również przygotowanie wymaganych dokumentów i reprezentacja przed Sądem.

W Kancelarii udzielam również porad prawnych dla osób rozważających rozwód lub separację. Porady obejmują szczegółowe omówienie przebiegu sprawy przed Sądem i możliwości w tym zakresie, sposobu i zakresu przygotowania materiału dowodowego niezbędnego w sprawie, a także konsekwencji rozwodu lub separacji w sferach osobistych, rodzinnych i finansowych.

Przygotowuję również pozwy o rozwód lub separację, a także pisma procesowe składne w trakcie sprawy – zgodnie z wymogami wynikającymi z procedury cywilnej.

SPRAWY RODZINNE

Kancelaria oferuje pełne wsparcie, a więc reprezentację przed Sądem i udzielanie porad prawnych, w sprawach rodzinnych, takich jak:

  • sprawy o alimenty ( w tym sprawy o ustalenie, podwyższenie i obniżenie alimentów ),
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej ( ograniczenie, pozbawienie, ustalenie miejsca zamieszkania dziecięca ),
  • sprawy o kontakty ( uregulowanie, zmiana, egzekucja ),
  • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • sprawy związane z roszczeniami dotyczącymi ciąży i porodu,
  • sprawy o przysposobienie. 

 

SPRAWY SPADKOWE

Kancelaria oferuje pełne wsparcie, a więc reprezentację przed Sądem i udzielanie porad prawnych, w sprawach spadkowych, takich jak:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • zachowek,
  • dział spadku,
  • odrzucenie spadku.

 

Kontakt

Umów się na poradę prawną

Potrzebujesz porady prawnej?

Skontaktuj się ze mną

604 667 683

Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Błaszczyk - Miężalska

pl. Konstytucji 3 Maja 12

64-920 Piła

tel.: 604 667 683